Studera dig till en roll inom datateknisk utveckling

Börja tidigt
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunikationsmedel, är datateknik den rätta vägen att gå. Redan idag används utrustning som datorer, mobiltelefoner och liknande i stor utsträckning, och användningen väntas expanderat såväl i mängd som i variation. Därför är det, till skillnad från många andra yrken, säkert att säga att behovet av datatekniker kommer att vara stort under många år. Således är det ett gott val för den intresserade att satsa på en sådan karriär och redan i gymnasiet går startskottet.

På gymnasienivå
Idag finns över 8000 olika program på gymnasieskolorna runtom i landet. Många liknar varandra, men trots detta har de alla sina egna inriktningar. En del utbildningar finns endast på ett fåtal ställen i landet, men då systemvetenskap och programmering blivit allt populärare den senaste tiden finns det gott om dessa program. Systemvetenskap och programmering är ett urval av de ämnen inom datavetenskap som påbörjas i ett tidigt stadium. Dock går det att studera en simpel naturvetenskaplig inriktning under gymnasietiden för att senare under utbildningsperioden besluta en mer specifik inriktning.

Fortsättningsvis
För att bygga på de gymnasiala kunskaperna finns många olika högskole- och universitetsutbildningar att välja på. Allt från två år om datateknik till fem år inom samma område med möjlighet att arbeta internationellt finns att välja på. Landets främsta tekniska universitet erbjuder sådana utbildningar och tar årligen emot studenter från flera av världens hörn.

Doktorera
Har man kommit så här långt är arbetsmöjligheterna många och likaså placeringarna – inom eller utom landet, på kontor eller inom mekaniken… Men för en del spirar fortfarande lusten att lära mer och att utvecklas. Då finns många möjligheter att doktorera inom en vald inriktning. När en student ska doktorera krävs att ett universitet eller motsvarande auktoritet annonserar ut en så kallad doktorandtjänst som sedan söks av diverse aspiranter. Den som får tjänsten tilldelas en handledare genom utbildningen, och det läggs stor vikt vid huruvida studenten i fråga väntas klara av utbildningen eller inte. Motivation och ambition är alltså goda egenskaper i sådana sammanhang.

En bred arbetsmarknad
Marknaden inom datateknik är bred och möjligheterna är långt ifrån få. Inom området är det bland annat troligt att arbeta med applikationsdesign, nätverkskommunikation, webbutveckling och design med programmering som verktyg. Civil- eller högskoleingenjör finns också med på listan. Självklart går det att undervisa i det man själv studerat, vilket utgör ytterligare en yrkessituation inom området.