Innebörden av datateknik

Teknik eller vetenskap?
När man diskuterar ämnet datateknik är det inte alla som kan förstå skillnaden mot datavetenskapen. Innehållsmässigt är skillnaderna mycket små. Istället berörs de kulturella och historiska aspekterna. Datavetenskap förknippas gärna med matematiken och handlar mycket om struktur och algoritm. Datateknik å andra sidan, har utvecklats inom en mer praktisk miljö och lägger vikt vid maskinvaror och nätverk. Datateknik ses som den mer ingenjörsvetenskapligt anpassade av de två.

Under elektroteknik
Datateknik är teoretiskt sett en underkategori inom elektroteknik. Praktikmässigt innebär det att områden som arkitektur och maskinvaror är bland de mest aktuella. Särskilt vanligt i utbildningssammanhang är datateknik när det kommer till ingenjörsprogram. Dock är datateknik och -vetenskap ungefär lika vanliga på de svenska högskolorna och universiteten.

Allt från botten till toppen
Inom datateknik är arbetsmöjligheterna många. Beroende på vart i utbildningsperioden personen i fråga valt att sluta studera och börja arbeta, varierar yrkesstatusen. Dock är det vanligast inom ämnet med positioner inom civilingenjörskonst och diverse chefsarbeten. Praktiskt kan yrkena variera med allt från fordonskonstruktion till design och underhåll av mobilapplikationer och webbtjänster. Men också yrken och produkter som man kanske inte alltid kopplar till sådan teknik, som exempelvis medicinsk utrustning och köksapparater, är vanliga.